Venkovní rolety Ostrava, markýzy, ľaluzie, závory, kování | LUMO

lu-mo.cz

 

Profil firmy

Firma působí na našem trhu od roku 1994, kdy se začala zabývat montáľními pracemi. Od roku 1995 jsme se značně rozrostli a zabýváme se jak montáľní činností, tak především vlastní výrobní činností, ve většině z nabízených produktů. Sledujeme vývoj nových trendů, které jsou nabízeny na veletrzích v České republice i v zahranïčí.

Naše nabídka je určená montáľním firmám, projektantům či stavebním firmám, které se zabývájí komplexním vybavením bytových interiérů. Díky pruľnému a zkušenému týmu spolupracovníků, který si neustále prohlubuje své dovednosti, má firma několik desítek trvalých odběratelů v celé republice. Jsme schopni reagovat na změny, přání a potřeby všech zákazníků.

detail obrázku

Pravidelný rozvoz je zajiš»ován firemními dodávkovými vozidly v úterý a ve čtvrtek. Mimo tyto dny zboľí dodáváme pomocí přepravní sluľby PPL a České pošty. Zakázka v případě ľaluzií je vyřizována do nejbliľšího rozvozu (resp. do dvou pracovních dnů). V případě potřeby a domluvy do 24 hodin ostatní dle dohody. Jsme vľdy připraveni realizovat zakázky podle přání zákazníků či očekávání investorů.

Tento formulář neobsahuje ľádné poloľky.

Kontakty

LUMO

Telefon: +420 556 205 005
Fax: +420 597 579 305
E-mail: info@lu-mo.cz
WWW: www.lu-mo.cz
Ulice: Provozní 5494/4
Město: Ostrava - Třebovice
PSČ: 722 00
IČO: 48784991
DIČ: CZ5505221821

Kategorie: O FIRMĚ
Vloľil: Lumír Motyka
Schválil: Lumír Motyka
Platnost dokumentu: 14.12.2007 - 31.12.2020