Venkovní rolety Ostrava, markýzy, ľaluzie, závory, kování | LUMO

lu-mo.cz

 
Wednesday 02/21/18
Svátek má Lenka

Nejnovějąí dokumenty

TaHoma - NOVINKA
Stropní motory pro sekční a výklopná garáľová vrata
®ALUZIE BRANDÝS NAD LABEM
®ALUZIE MILOVICE, NYMBURK
ľaluzie, sítě, Hranice

Důleľité kontakty

 

Předpověď počasí

Certifikáty

Firma klade důraz na neustále zlepšující se kvalitu výrobků odpovídajících norem a nařízení Evropské unie. Poskytuje nejvyšší kvalitu svým uľivatelům, coľ dokazuje řada certifikátů. K naplňování cílů firemní strategie - neustálé inovativnosti a zvyšování kvality výrobků - se kromě všeobecných nařízení řídíme také vnitrofiremním systémem kvality, prostřednictvím něhoľ se snaľíme být vľdy nejméně o krok napřed v kvalitě nabízené zákazníkovi.

 

Certifikát BenedoorCertifikát HELUZEKOKOM

Fotografie

Certifikát 2009

Kategorie: Certifikáty
Vloľil: Lumír Motyka
Schválil: Lumír Motyka
Platnost dokumentu: 30.12.2009 - 31.12.2018